Jordfri odling

Hur det fungerar

Hydroponics växer helt enkelt utan jord. Rötterna behöver vatten, näringsämnen och syre, som alla kan tillhandahållas på ett mer effektivt sätt än i jord. Botanis porösa odlingsmedium absorberar mycket vatten samtidigt som det ger en luftad miljö för rötterna. 

Fördelen av detta är inte bara snabbare tillväxt, utan är också ett enklare sätt att odla på. 

De medföljande näringsämnena tillsätts enkelt med en pipett och mängden du behöver tillsätta beror på de växter du odlar.

Köp Botanium

Inbyggd vattentank

En inbyggd vattentank ser till att vattnet räcker i flera veckor, så du kan åka hemifrån och komma tillbaka till en frisk planta.

Mer produktiva växter

Det hydroponiska odlingsmediumet gör det möjligt för växten att växa snabbare, så du kan skörda tidigare och oftare, vare sig det är basilika eller chili.

Automatisk vattning

Botanium vattnar var tredje timme, och eftersom odlingsmediumet alltid har optimala nivåer av vatten och luft så kan inte växten bli överbevattnad. Fyll bara vattentanken när nivån blir låg, och du kan lämna den ifred.

Botanium

Inga jordlevande skadedjur
Sterilt odlingsmedium
Automatisk vattning
Snabbare tillväxt
Inget smuts
Tydlig vattennivå
Kan inte övervattnas
Effektiv vattenanvändning
Kan innehålla mer vitaminer

Köp Botanium

Jord

Kan innehålla jordlevanda skadedjur
Får ej bli för torrt eller fuktigt
Kräver (hjälpsamma) grannar vid resor
Långsammare tillväxt
Smutsigt och stökigt
Det är lätt att glömma vattna
Övervattning är vanligt
Det mesta vattnet avdunstar
Resultat beror på jordkvalitet