Mind växer

Underhåll din Botanium och håll den ren för att odla friska växter. Här är sju tips som förklarar hur. Byt vatten då och då En växt absorberar inte bara vatten och näringsämnen genom rötterna, utan släpper också ut element i vattnet. Dessa...
Läs mer
Hydroponics växer helt enkelt utan mark. Rötterna behöver vatten, näringsämnen och syre, som alla kan tillhandahållas på ett mer effektivt sätt än i jord. Botanias porösa odlingsmedium absorberar mycket vatten och ger också en luftad miljö ...
Läs mer
Som sina släktingar chilipeppar, potatis och tobak, kommer tomater från Sydamerika. Namnet ”tomat” kommer från ordet tomatl vilket betyder ”den svullande frukten” på det aztekiska språket. Det är en snabbväxande växt som trivs i hydroponiska system som botanik.
Läs mer